Nitto Kohki DLV30/45-SPC Series

Nitto Kohki DLV30/45-SPC Series

  • Brushless motor
  • Signal output for screw counter DLR Series
  • Batch count
  • Torque range : 3.5 - 39.8 lb-in (0.4 - 4.5 Nm)